top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ONZE GEGEVENS

De verkoop van FAVS producten via deze website gebeurt onder de naam FAVS en wordt uitgevoerd door Dutch Denim Compagnons B.V., een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan de Cargadoorweg 27, 6541 BT te Nijmegen in Nederland, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer : 51326167 met Nederlands BTW nummer NL823217577 B01.

INLEIDING

Dit document zet de voorwaarden uiteen die op het gebruik van deze website (www.favs.online.nl) en op de aankoop van producten via deze website van toepassing zijn (hierna te noemen de "Voorwaarden").

We verzoeken u de Voorwaarden en onze Privacyverklaring aandachtig te lezen alvorens deze website te gebruiken. Wanneer u deze website gebruikt of er een bestelling op plaatst, bent er ervan op de hoogte dat u aan deze Voorwaarden, aan ons Gegevensbeschermingsbeleid en aan het gebruik van Cookies bent gebonden. Indien u niet met de Voorwaarden en het Gegevensbeschermingsbeleid akkoord gaat, moet u deze website niet gebruiken.

Deze Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Het is uw verantwoordelijkheid deze regelmatig te lezen, daar de Voorwaarden die gelden op het moment van totstandkoming van de desbetreffende aankoop of van het gebruik van deze website, de Voorwaarden zijn die van toepassing zijn.

 

UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN AAN DEZE WEBSITE

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming.

De informatie of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen in overeenstemming met het Gegevensbeschermingsbeleid worden verwerkt. Wanneer u deze website gebruikt, stemt u in met de verwerking van de informatie en gegevens en verklaart u dat alle verstrekte informatie en gegevens waar zijn en overeenkomen met de werkelijkheid.

Wanneer u een bestelling plaatst via deze website, geeft u aan ouder te zijn dan 18 jaar en wettelijk in aanmerking te komen om overeenkomsten aan te gaan.

Indien u ons niet alle informatie verschaft die wij nodig hebben, kunt u uw bestelling niet plaatsen.

 

 

BESCHIKBAARHEID PRODUCTEN.

Alle bestellingen zijn onderhevig aan de beschikbaarheid van de producten en in dit opzicht behouden we ons het recht voor om u, in het geval dat wanneer producten niet langer in voorraad zijn, het betaalde bedrag terug te betalen.

 

OVERMACHT/GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE CONTROLE

Onze verplichtingen die uit Overeenkomsten voortvloeien, worden opgeschort voor de periode dat de Overmacht aanhoudt en de periode waarin wij aan deze verplichtingen moeten voldoen wordt verlengd voor een periode gelijk aan de duur van de situatie van de Overmacht. We zullen alle redelijke middelen aanwenden om de situatie van de Overmacht te beëindigen of om een oplossing te vinden die ons in staat stelt om aan onze verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst te voldoen ondanks de situatie van de Overmacht.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

U erkent en stemt ermee in dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van de goederen, materialen of inhoud die onderdeel zijn van deze website, te allen tijde bij ons berusten. U mag dit materiaal alleen gebruiken als wij hiervoor uitdrukkelijk toestemming geven.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSKEUZE

Het gebruik van onze website en de overeenkomsten voor de aankoop van producten via deze website vallen onder de Nederlandse wetgeving.

 

 

OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

Uw opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via de mail.

 

 

CONTACTGEGEVENS

 

Dutch Denim Compagnons B.V.

Cargadoorweg 27,

6541 BT Nijmegen.

Tel. 020-6153239.

info@dutchdenimcompagnons.com

Kamer van Koophandel nummer : 51326167.

BTW nummer : NL823217577 B01.

bottom of page