top of page

PRIVACYVERKLARING

UW GEGEVENS EN UW BEZOEKEN AAN DEZE WEBSITE.

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming.

 

De informatie of persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen in overeenstemming met het Gegevensbeschermingsbeleid worden verwerkt. Wanneer u deze website gebruikt, stemt u in met de verwerking van de informatie en gegevens en verklaart u dat alle verstrekte informatie en gegevens waar zijn en overeenkomen met de werkelijkheid. Wanneer u een bestelling plaatst via deze website, geeft u aan ouder te zijn dan 18 jaar en wettelijk in aanmerking te komen om overeenkomsten aan te gaan.

 

Indien u ons niet alle informatie verschaft die wij nodig hebben, kunt u uw bestelling niet plaatsen.

Persoonsgegevens van klanten worden door ons verwerkt ten behoeve van :

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de bestelling;

- Uitvoeren van de bestelling;

- Informeren d.m.v. nieuwsbrieven, direct mails en uitnodigingen.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN.

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van :

-Het verzorgen van de website;

-Het verzorgen van de financiële administratie;

-Het verzorgen van nieuwsbrieven, direct mails en uitnodigingen.

 

Bij inschrijving van onze digitale nieuwsbrief, direct mails en uitnodigingen vragen wij jouw om jouw naam en jouw e-mailadres. Met jouw toestemming gebruiken wij jouw e-mailadres om je informatie over onze producten en acties te kunnen sturen. Wanneer je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, kan je je hiervoor ieder moment afmelden middels de afmeldlink, vermeld onderaan iedere nieuwsbrief. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen

 

verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

 

 

 

BEWAARTERMIJN.

 

 

Dutch denim Compagnons B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

bottom of page